Välkommen till Örsviken

Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav, det är mina drömmar vävda av

 Ted Gärdestad

Så uttryckte Ted Gärdestad sina drömmar, och det gäller i allra högsta grad även oss Örsvikare.
Vi har under sju decennier haft Örsviken som gemensam källa till glädje och rekreation.

Föreningen Örsviken är en intresseförening för medlemmarna.
Föreningens ändamål är enligt stadgarna att i Örsviken underhålla kajer, båtbryggor, egna badhytter och parkeringsplatser samt hyra ut båtplatser och badhytter.

Anläggningarna ligger på privat mark och vi förvaltar området ideellt. Det innebär att vi måste ha en del gemensamma regler och att alla behöver hjälpas åt – var och en efter sin förmåga – för att det skall fungera. Drift och underhåll bekostas av oss själva.

Du är välkommen som gäst på allemansrättens villkor!
Vi är rädda om vår miljö och förutsätter att du för allas trivsel respekterar våra regler och tänker på badsäkerheten.
Här hittar du Gästinfo.

Hjälp oss gärna med ett bidrag för att
fortsättningsvis hålla viken i gott skick

Plusgiro 62 12 56-7
Org.nr. 849400-2739